Ν. 4691/2020 – Ρυθμίσεις για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα.

Διαβάστε εδώ τις κυριότερες διατάξεις του Ν. 4691/2020 (ΦΕΚ Α’ 108/09.06.2020) που αφορούν ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο