Ν.4744/2020 και Ν.4745/2020

Διαβάστε στην ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ το περιεχόμενο των νόμων N.4744/2020 και Ν.4745/2020 

Ν. 4744/2020 (ΦΕΚ Α 213/4-11-2020) Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα αδικήματα που αφορούν πολιτιστικά αγαθά και διατάξεις εφαρμογής

Ν. 4745 (ΦΕΚ Α 214/6.11.2020) Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις

Μετάβαση στο περιεχόμενο