ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Παρατείνεται η προσωρινή αναστολή λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και των Εισαγγελιών της χώρας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από την Τρίτη 28/4/2020 έως και την Παρασκευή 15/5/2020 στα πλαίσια των μέτρων πρόληψης κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19 (ΦΕΚ Β’ 1588/25-4-2020) .

Μετάβαση στο περιεχόμενο