ΝΕΑ

ΩΡΑΡΙΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΑΚΡΟΑΣΕΩΝ
ΩΡΑΡΙΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΑΚΡΟΑΣΕΩΝ
Νόμος 4735/2020 – άρθρο 67 Δαπάνες ενταλμάτων
Νόμος 4735/2020 – άρθρο 67 Δαπάνες ενταλμάτων
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια 25 ηλεκτρονικών υπολογιστών – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια 25 ηλεκτρονικών υπολογιστών – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ COVID-19
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ COVID-19
ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ 4734/2020
ΝΟΜΟΣ 4734/2020
Απόφαση ανάθεσης προμήθειας 3 πολυμηχανημάτων
Απόφαση ανάθεσης προμήθειας 3 πολυμηχανημάτων
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια 25 ηλεκτρονικών υπολογιστών – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια 25 ηλεκτρονικών υπολογιστών – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ν. 4691/2020 – Ρυθμίσεις για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα.
Ν. 4691/2020 – Ρυθμίσεις για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα.
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Απόφαση Ανάθεσης
Απόφαση Ανάθεσης
ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΝΕΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΝΕΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος
ΕΠΙΚΑΙΡΟΙ ΝΟΜΟΙ – Ν.4663/2020
ΕΠΙΚΑΙΡΟΙ ΝΟΜΟΙ – Ν.4663/2020
Τα εγκλήματα περί την υπηρεσία
Τα εγκλήματα περί την υπηρεσία
Επισκόπηση των βασικών αλλαγών  του γενικού μέρους του νέου ΠΚ
Επισκόπηση των βασικών αλλαγών του γενικού μέρους του νέου ΠΚ
Νομική αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού στην ελληνική ποινική έννομη τάξη
Νομική αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού στην ελληνική ποινική έννομη τάξη
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ
ΔΩΡΕΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΔΩΡΕΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Αποχή Δικηγόρων στις 19/12/2019
Αποχή Δικηγόρων στις 19/12/2019
Γνωμοδότηση για Εμφάνιση σε Αστυνομικό Τμήμα
Γνωμοδότηση για Εμφάνιση σε Αστυνομικό Τμήμα
Επίκαιρη Νομοθεσία
Επίκαιρη Νομοθεσία
Η αναδρομική ισχύς του ηπιότερου για τον κατηγορούμενο νόμου
Η αναδρομική ισχύς του ηπιότερου για τον κατηγορούμενο νόμου
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Π.Κ. και Κ.Π.Δ.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Π.Κ. και Κ.Π.Δ.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
Ν. 4624/2019 – Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Ν. 4624/2019 – Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Ν. 4625/2019 – Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις.
Ν. 4625/2019 – Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις.
ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΚ ΚΑΙ ΚΠΔ
ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΚ ΚΑΙ ΚΠΔ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
3/7/2019 – ΝΕΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
3/7/2019 – ΝΕΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ του Εισαγγελέα Πρωτοδικών κ. Παναγιώτη Παναγιωτόπουλου
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ του Εισαγγελέα Πρωτοδικών κ. Παναγιώτη Παναγιωτόπουλου
ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΔΙΚ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΔΙΚ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Π.Κ.
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Π.Κ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΡΣΙΔΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΡΣΙΔΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΩΝ (switches)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΩΝ (switches)
ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 2/6/2019
ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 2/6/2019
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΑΝΤIΠΡΟΣΩΠΟΥΣ
ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΑΝΤIΠΡΟΣΩΠΟΥΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ – BULLYING
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ – BULLYING
Αναστολή Συνεδριάσεων στις 10/1/2019
Αναστολή Συνεδριάσεων στις 10/1/2019
Ημερίδα Επιμόρφωσης για τη Διαχείριση Περιστατικών Κακοποιημένων Παιδιών
Ημερίδα Επιμόρφωσης για τη Διαχείριση Περιστατικών Κακοποιημένων Παιδιών
Ν. 4578/2018
Ν. 4578/2018
Υπαγωγή ουσιών στις διατάξεις του Κώδικα Νόμων για τα Ναρκωτικά
Υπαγωγή ουσιών στις διατάξεις του Κώδικα Νόμων για τα Ναρκωτικά
Επίκαιρη Νομοθεσία
Επίκαιρη Νομοθεσία
Εισήγηση για τις διατάξεις του Ν. 4002/2011
Εισήγηση για τις διατάξεις του Ν. 4002/2011
Γνωμοδότηση για την έκδοση απογράφου
Γνωμοδότηση για την έκδοση απογράφου
Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διευθύνοντα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης
Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διευθύνοντα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης
Eπίκαιροι Νόμοι
Eπίκαιροι Νόμοι
Ανάλυση αδικημάτων αθλητικής βίας
Ψυχικά πάσχοντες
Εναλλακτικοί τρόποι έκτισης της ποινής
Εγκλήματα μίσους
Ανήλικος – Θύμα και Θύτης στην κύρια διαδικασία – Εισήγηση Εισαγγελέα Πρωτοδικών κ.Παναγιώτη Παναγιωτόπουλου
Εισήγηση Εισαγγελέα Πρωτοδικών κ.Παναγιώτη ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
Επιστημονική εκδήλωση με θέμα: “Ανήλικη παραβατικότητα, Ειδικά θέματα”
Επιστημονική εκδήλωση με θέμα: “Ανήλικη παραβατικότητα, Ειδικά θέματα”
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ WINDOWS 2010
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ WINDOWS 2010
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (S/W)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (S/W)
Συνέδριο με θέμα “Δημοκρατία & Διαφθορά”
Συνέδριο με θέμα “Δημοκρατία & Διαφθορά”
Δημοσίευση Κανονισμού Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης
Δημοσίευση Κανονισμού Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης
Επιστημονική Ημερίδα: Η δικαστική ανεξαρτησία ως επιταγή, του Κράτους Δικαίου και σκληρός πυρήνας του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη
Επιστημονική Ημερίδα: Η δικαστική ανεξαρτησία ως επιταγή, του Κράτους Δικαίου και σκληρός πυρήνας του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη
Η απονομή της δικαιοσύνης ως βασικός πυλώνας της ευνομούμενης πολιτείας
Η απονομή της δικαιοσύνης ως βασικός πυλώνας της ευνομούμενης πολιτείας
Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας
Παρουσίαση Ανάλυσης Εγκλημάτων Μίσους
Παρουσίαση Ανάλυσης Εγκλημάτων Μίσους
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 25 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 25 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Αργία 19.2.2018
Αργία 19.2.2018
Κοπή βασιλόπιτας
Κοπή βασιλόπιτας
Επίσκεψη μαθητών στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης
Επίσκεψη μαθητών στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης
Ευρωπαϊκή Εντολή – Τηλεδιάσκεψη
Ευρωπαϊκή Εντολή – Τηλεδιάσκεψη
Χριστουγεννιάτικη γιορτή 2017
Χριστουγεννιάτικη γιορτή 2017
Εκδήλωση για την ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ
Εκδήλωση για την ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ