ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Παρατείνεται η προσωρινή αναστολή λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και των Εισαγγελιών της χώρας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από την 28/3 έως και την Παρασκευή 10/4/2020 στα πλαίσια των μέτρων πρόληψης κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19 (ΦΕΚ Β’ 774/27-3-2020) .

Μετάβαση στο περιεχόμενο