Υπαγωγή ουσιών στις διατάξεις του Κώδικα Νόμων για τα Ναρκωτικά

Η ΚΥΑ Δ3γ/81508/24-10-2018 των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης – Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4838/30-11-2018 (τεύχος Β’) περιλαμβάνει στον ορισμό των ναρκωτικών νέες ψυχοδραστικές ουσίες.

δείτε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο