Συντάκτης: Fotini Kolesioti

Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4531/2018 ΦΕΚ 62/Α/5-4-2018 Ι) Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ) Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασηςπλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση-πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, κατεβάστε το αρχείο εδώ: Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης

Read More

Μετάβαση στο περιεχόμενο