Συντάκτης: Fotini Kolesioti

Δικάσιμος 2/2/2021

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.Οικ.6877/29.1.2021, αποσύραμε οίκοθεν τις δικογραφίες που επρόκειτο να δικασθούν τη Τρίτη 2/2/2021 από όλα τα πινάκια Μονομελών και Τριμελών Πλημμελειοδικείων, εκτός από τις παρακάτω: Γ΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμός πινακίου 1 Α΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 4 και 5 και Δ΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμός πινακίου 3

Read More

Δικάσιμος 1/2/2021

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.Οικ.6877/29.1.2021, αποσύραμε οίκοθεν τις δικογραφίες που επρόκειτο να δικασθούν τη Δευτέρα 1/2/2021 από όλα τα πινάκια Μονομελών και Τριμελών Πλημμελειοδικείων, εκτός από τις παρακάτω: Α΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμός πινακίου 1 Γ΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμός πινακίου 1 Β΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 1 και 3 και […]

Read More

Δικάσιμος Παρασκευής 29/1/2021

Σας αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.Οικ.4992/23.1.2021, αποσύραμε οίκοθεν τις δικογραφίες που επρόκειτο να δικασθούν στις 29/1/2021 από όλα τα πινάκια Μονομελών και Τριμελών Πλημμελειοδικείων, εκτός από τις παρακάτω: Α΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμός πινακίου 1 Γ΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 1 και 2 Α΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμός πινακίου […]

Read More

Δικάσιμος Πέμπτης 28/1/2021

Σας αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.Οικ.4992/23.1.2021, αποσύραμε οίκοθεν τις δικογραφίες που επρόκειτο να δικασθούν στις 28/1/2021 από όλα τα πινάκια Μονομελών και Τριμελών Πλημμελειοδικείων, εκτός από τις παρακάτω: Α΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 1, 2 και 3 Γ΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμός πινακίου 1

Read More

Δικάσιμοι 19/1/2021, 20/1/2021 και 21/1/2021

Σας αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.Οικ.3060/15.1.2021, αποσύραμε οίκοθεν τις δικογραφίες που επρόκειτο να δικασθούν από όλα τα πινάκια Μονομελών και Τριμελών Πλημμελειοδικείων, εκτός από τις παρακάτω: 1. στις 19/1/2021, από όλα τα πινάκια Μονομελών και Τριμελών Πλημμελειοδικείων, εκτός από τις παρακάτω: Α΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 1, 2, 3 […]

Read More

Δικάσιμος Δευτέρας 18/1/2021

Σας αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.Οικ.3060/15.1.2021, αποσύραμε οίκοθεν τις δικογραφίες που επρόκειτο να δικασθούν στις 18/1/2021 από όλα τα πινάκια Μονομελών και Τριμελών Πλημμελειοδικείων, εκτός από τις παρακάτω: Α΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 1 και 2 Γ΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμός πινακίου 6 και Δ΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμός […]

Read More

Δικάσιμος Τετάρτης 13/1/2021

Σας αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.Οικ.1293/8.1.2021, αποσύραμε οίκοθεν τις δικογραφίες που επρόκειτο να δικασθούν στις 13/1/2021 από όλα τα πινάκια Μονομελών και Τριμελών Πλημμελειοδικείων, εκτός από τις παρακάτω: Α΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 1, 2, 3 και 4 Β΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμός πινακίου 1 Γ΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, […]

Read More

Δικάσιμοι 16/12/2020, 17/12/2020 και 18/12/2020

Σας αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της υπ΄αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ./ΓΠ.οικ.80189/12.12.2020 αποσύραμε οίκοθεν τις δικογραφίες που επρόκειτο να δικασθούν από όλα τα Πινάκια των Μονομελών και Τριμελών Πλημμελειοδικείων εκτός από τις παρακάτω: στις 16/12/2020 Α΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αριθμοί πινακίου 1 και 3 στις 17/12/2020 Α΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αριθμοί πινακίου 1 και 2 Α΄ […]

Read More

Δικάσιμοι 7/12/2020 και 8/12/2020

Σας αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της υπ΄αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ./ΓΠ.οικ.78363/5.12.2020 αποσύραμε οίκοθεν τις δικογραφίες που επρόκειτο να δικασθούν από όλα τα πινάκια Μονομελών και Τριμελών Πλημμελειοδικείων εκτός από τις παρακάτω: στις 7/12/2020 Α΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αριθμός πινακίου 16 Γ΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αριθμός πινακίου 1 Α΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αριθμός πινακίου 10 στις […]

Read More

Μετάβαση στο περιεχόμενο