Κατηγορία: ΕΠΙΚΑΙΡΟΙ ΝΟΜΟΙ

ΝΟΜΟΣ 4734/2020

Διαβάστε εδώ το Ν.4734/2020 ο οποίος τροποποιεί τον Ν.4557/2018 για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και ενσωματώνει στην ελληνική νομοθεσία την Οδηγία (ΕΕ) 2018/843 (L 156) και το άρθρο 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 (L 334).

Read More

Ν. 4691/2020 – Ρυθμίσεις για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα.

Διαβάστε εδώ τις κυριότερες διατάξεις του Ν. 4691/2020 (ΦΕΚ Α’ 108/09.06.2020) που αφορούν ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα.

Read More

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ενημερωθείτε εδώ για την πρόσφατη νομοθεσία με την οποία ρυθμίζονται ζητήματα Αγροτικών Συνεταιρισμών (Ν.4673/2020), Διόρθωσης Στοιχείων Ληξιαρχικών Πράξεων (Ν.4674/2020), Τροποποιήσεις του Νόμου Περί Οπλων (Ν.4678/2020) και Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436 περί Εμπορικών Σημάτων (Ν.4679/2020).

Read More

Επισκόπηση των βασικών αλλαγών του γενικού μέρους του νέου ΠΚ

Διαβάστε εδώ την ομιλία του Αντεισαγγελέα Εφετών κ. Στέφανου Ζαρκαντζιά που εκφωνήθηκε στο συνέδριο της ΕΕΕ στο Πόρτο Χέλι για τις βασικές αλλαγές του γενικού μέρους του νέου ΠΚ

Read More

Μετάβαση στο περιεχόμενο